Članovi/ce NVO Savez udruženja vaspitača Crne Gore su u prethodnom periodu imali brojne sastanke sa predstavnicima domaćih i stranih institucija što će uskoro biti formalizovano i predstavljeno ovdje. 


© Copyright 2021 NVO SUV CG i Support doo. Sva prava rezervisana.

Built with Mobirise web software